GDPR:

Informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků (GDPR) je možné si stáhnout zde.


Elektronická komunikace:

Odesílané e-maily ze systému společnosti PPDS group s. r. o. jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným příjemcem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste nás v takovém případě bez zbytečného odkladu informovali a dokument následně zlikvidovali. Elektronická komunikace představuje určitá rizika. E-mail může být ovlivněn zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. PPDS group s. r. o. nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. PPDS group s. r. o. vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.


Další upozornění:

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a riziko porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.

tel.: +420 603 790 460, e-mail: info@ppdsgroup.cz, web: www.ppdsgroup.cz
více informací na stránce kontakty